Retourvoorwaarden

Alle bij ons aangesloten partijen bieden in ieder geval het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de betreffende verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping Download formulier hier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de betreffende verkoper op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er mag gewacht worden met terugbetaling tot de betreffende verkoper de goederen heeft teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan de betreffende verkoper heeft medegedeeld, aan de betreffende verkoper terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Voor het juiste retouradres verwijzen wij u naar de bevestigingsmail en/of de website van de betreffende verkoper.
Let op: er kunnen uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie hierover in de bevestigingsmail en/of op de website van de betreffende verkoper. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourproces

Neem voor het retourproces contact op met de partner die de bestelling heeft verzonden. Deze kan je vinden in jouw account of in jouw mailbevestiging.

Klacht over product of service

Om de klacht zo snel mogelijk op te lossen, neem dan contact op met de partner die de order aangenomen heeft. Deze kan je vinden in jouw account of in jouw mailbevestiging. Om de de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen adviseren wij om het ordernummer en naam duidelijk te vermelden. 

Wanneer je geen of slecht contact krijgt met een van onze partners kan je contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen jou verder asisteren in het contact met de partner.


Mocht de klacht niet naar behoren zijn behandeld, kun je de klacht aanmelden via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr bij het platform van de Europese Commissie, voor alle consumenten binnen Europa.